Αποτελέσματα έργου

Τα αποτελέσματα του έργου ποικίλουν, καθώς στοχεύουν στη δημιουργία ενός εντελώς νέου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, εκπροσώπων της βιομηχανίας, ερευνητικών οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων. Τα CoVE, αφού δημιουργηθούν τόσο ως εθνικά όσο και ως διακρατικά δίκτυα, θα προσφέρουν ένα πιο ζωντανό οικοσύστημα που θα αποτελείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες, δημόσιους φορείς και άλλους σχετικούς οργανισμούς.


Το έργο θα μειώσει σημαντικά το χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της προσφοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω υψηλότερου επιπέδου καινοτομίας και ποιότητας όσον αφορά τη συνεργασία, το σχεδιασμό μαθημάτων και την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Ταυτόχρονα, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας θα ενσωματώσουν μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην ισότητα στην Επαγγελματική κατάρτιστη σε τομέις όπως η βιώσιμη ενέργεια, στην οποία παρατηρείται πολύ χαμηλό επίπεδο συμμετοχής από γυναίκες όλων των ηλικιών και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το νέο παράδειγμα που προωθείται από το SECOVE θα αναπροσαρμόσει εκτενώς τα πρωτόκολλα εργασίας και συνεργασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι στιγμής, υπέρ μιας βασισμένης στην ποιότητα, καινοτόμου και συνολικά ουσιαστικής προσφοράς επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Προωθητικά Υλικά


Ενημερωτικό φυλλάδιο

Το Ενημερωτικό φυλλάδιο του SECOVE δίνει μια συνοπτική εικόνα των στόχων του έργου.

Διαβάστε για τους τομείς και τα αποτελέσματα μεταξύ των συνεργατών:

Ενημερωτικά δελτία

Τα Ενημερωτικά δελτία του SECOVE θα σας δώσουν μια γενική εικόνα των τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων των εταίρων του έργου.

Διαβάστε τι έχει αναπτυχθεί μέχρι στιγμής από την κοινοπραξία μας:

Ενημερωτικό Δελτίο no.1                    Ενημερωτικό Δελτίο no.2                    Ενημερωτικό Δελτίο no.3 


Σύσταση, διακυβέρνηση και χρηματοδότηση της πλατφόρμας SECOVE


D2.1 – Οδικός χάρτης για τη δημιουργία της πλατφόρμας SECOVE

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Σεπτέμβριος 2023

D2.2 – Διδικτυακή πύλη του SECOVE.

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Σεπτέμβριος 2024

Συνάφεια της επαγγελματικής κατάρτισης και στόχευση της βιώσιμης ανάπτυξης


D3.1 – (Αγγλικά) Τάσεις στις τεχνολογικές αλλαγές και ο αντίκτυπός τους στα απαιτούμενα προσόντα

 

D3.2 – (Αγγλικά) Συστάσεις για την ευθυγράμμιση των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

 

D3.3 – Ενότητες βασισμένες σε προκλήσεις σχετικές με την επιχειρηματική νοοτροπία και τις επιχειρηματικές δεξιότητες

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Σεπτέμβριος 2024

 

D3.5 – Κοινές ενότητες για τη βιώσιμη ενέργεια με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Σεπτέμβριος 2024

Προώθηση συνεργιών μεταξύ της επαγγελματικής κατάρτισης, της αγοράς εργασίας και των τοπικών αναγκών


D4.1 – Συμπράξεις επιχειρήσεων – εκπαίδευσης για μάθηση με βάση την εργασία

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2026

Εξάλειψη των αποκλεισμών στο SECOVE και ενθάρρυνση των γυναικών για συμμετοχή σε τεχνικά επαγγέλματα


D5.1 – Παρατηρητήριο SECOVE για την ενσωμάτωση/ελκυστικότητα των πρακτικών ΚΕΚ

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Σεπτέμβριος 2024

D5.2 – Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2025

D5.3 – Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις από το SECOVE για τη συμπεριληπτική και ελκυστική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2025

Προώθηση και διατήρηση της ποιότητας και της καινοτομίας στην επαγγελματική κατάρτιση


D6.2 – Κόμβοι καινοτομίας

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2026

 

D6.3 – Εγχειρίδιο λειτουργίας για κόμβους καινοτομίας

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2026

 

Δ6.4 – Διαγωνισμός για έργα εφαρμοσμένης έρευνας

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2026

D6.5 – Ιστορίες επιτυχίας και συστάσεις πολιτικής

Αναμενόμενη κυκλοφορία: Ιούνιος 2026

SECOVE Bulb

Συνδεθείτε με το δίκτυο

Μην χάνετε τις τελευταίες εξελίξεις! Εγγραφείτε στο Newsletter του SECOVE.

Το έργο SECOVE – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας για την Αειφόρο Ενέργεια (Αριθμός Έργου 101056201) έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών ιστότοπος αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των δημιουργών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.