Οι συνεργάτες μας

Η συνεργασία SECOVE

9
πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης
7
εκπρόσωποι της βιομηχανίας
5
ερευνητικοί οργανισμοί
1
δημόσιος φορέας


ΕΛΛΑΔΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2018, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών των Πανεπιστημίων της Αθήνας και του Πειραιά, και αποτελεί το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Βασιζόμενο στη μακρά επιτυχία των ιδρυτικών του ινστιτούτων, παρέχει υψηλού επιπέδου προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συνδυασμό με ερευνητικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδών και της έρευνας. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεθνή συνεργασία, την έρευνα και τη διάδοση της γνώσης.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ιδρύθηκε το 1971 και σύντομα έγινε ηγέτης στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα, διαθέτοντας πιστοποίηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 47 χρόνια εμπειρίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσφέροντας Προγράμματα Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιπέδου 5, στόχος του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων γνώσεων και υψηλού επιπέδου επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχόλησης. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει αναπτύξει ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης, με 53 Ειδικότητες χωρισμένες σε 5 Σχολές.

“Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω είναι ένα από τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη δυτική πλευρά της Αθήνας, το Αιγάλεω. Οι σπουδαστές του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι απόφοιτοι Λυκείου, ηλικίας 18+ καθώς και ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν Κατάρτιση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το ΙΕΚ Αιγάλεω είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Αθήνας. Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) διαρκεί 5 εξάμηνα:
4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης (1200 ώρες)
1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας (1050 ώρες)
Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδίκευσης επιπέδου 4 NQF/EQF και μετά από εξετάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδίκευσης επιπέδου 5. NQF/EQF
Το 2021, το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Αιγάλεω μετονομάστηκε σε Θεματικό Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ Αιγάλεω με εξειδίκευση στις θεματικές περιοχές S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά)
Το ΙΕΚ Αιγάλεω, για το σχολικό έτος 2021-22 αριθμεί 700 μαθητές.”

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

“ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης
Το ΚΑΠΕ είναι ο ελληνικός οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (ΟΧΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΣ) και έχει οριστεί ως το εθνικό συντονιστικό κέντρο στον τομέα δραστηριότητάς του. Είναι δημόσιος φορέας, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία, ενώ η χρηματοδότησή του παρέχεται κυρίως από Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα, καθώς και έργα που εκτελούνται για λογαριασμό βιομηχανικών, ξενοδοχειακών, κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του είναι η έρευνα και προώθηση εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΑΠΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη συναφών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.”

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται σε εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, από μία μεγάλη ποικιλία τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη, με περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς. Η IDEC έχει εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος από διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και Πρωτοβουλίες. Η IDEC διαθέτει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης και έχει διαπιστευθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης είναι η συμβουλευτική διαχείρισης, η διαχείριση ποιότητας, η πιστοποίηση, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση το ECVET, η ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, οι διαδικτυακές εφαρμογές, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο.


ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Πολυτεχνική σχολή του Txiorierri είναι ένα επιδοτούμενο Λύκειο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επίπεδα EQF 4 και 5) στην ισπανική περιοχή των Βάσκων. Κάθε χρόνο το σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 400 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μαθητές μερικής φοίτησης, με προσωπικό 45 ατόμων.
Το Txorierri ανήκει στο δίκτυο HETEL των 27 επιδοτούμενων σχολών H/VET στην Περιφέρεια των Βάσκων που παρέχουν Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε περισσότερους από 10000 φοιτητές πλήρους απασχόλησης επαγγελματικής εκπαίδευσης (www.hetel.org).
Η Σχολή λειτουργεί ως Συνεταιρισμός που αποτελείται από οικογένειες, εταιρείες και τοπικά συμβούλια και προσωπικό. Αποτελεί μέρος του Ομίλου Mondragon που αποτελείται από 289 εταιρείες και οντότητες και 15 Τεχνολογικά Κέντρα (http://www.mondragon-corporation.com/).
Η Σχολή αποτελεί επίσης συνδεδεμένο μέλος του γειτονικού Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου της Bizkaia (http://www.parque-tecnologico.es/) και έχει συμφωνίες συνεργασίας με βασικούς επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς ομίλους στη Χώρα των Βάσκων.
“Η GAIA είναι η Ένωση Βιομηχανιών Εφαρμοσμένης Γνώσης και Τεχνολογίας στη Χώρα των Βάσκων και συγκεντρώνει περισσότερες από 311 εταιρείες σε αυτόν τον τομέα. Στόχος της είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη Συνεργατική Καινοτομία για τη δημιουργία και την εφαρμογή παγκόσμιων ανταγωνιστικών λύσεων που βασίζονται στη δική της Γνώση και Τεχνολογία (Συμβουλευτική, Μηχανική, Ηλεκτρονική, Υπολογιστική, Τηλεπικοινωνίες και Παιχνιδοποίηση).
Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει στους συνεργάτες της είναι Ταλέντο, Διεθνοποίηση, Τεχνολογία και Έρευνα, καθώς και Συνεργασίες. Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρουμε στους συνεργάτες είναι η Επικοινωνία και η Δικτύωση.
Οι κύριοι τομείς δράσης μας είναι η εφυής βιομηχανία και ενέργεια, οι ευφυής περιοχές και κοινωνίες.”
“Η ONDOAN (www.ondoan.com) είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες και αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις σε πέντε βασικούς τομείς δραστηριότητας: τη Μηχανική Εγκαταστάσεων. το Περιβάλλον και Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Συντήρηση και Υπηρεσίες, Εσωτερική Περιβαλλοντική Ποιότητα και Ενέργεια. Οι δραστηριότητες της ONDOAN και οι υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος στοχεύουν σε διαφορετικούς τομείς δράσης, όπως οι αυτόνομες κατασκευές, η βιομηχανία, οι υποδομές, η ασφάλεια, η υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον. Η ONDOAN S.Coop. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου ONDOAN, που αποτελείται από περισσότερα από 400 άτομα και είναι μέλος της MONDRAGON CORPORATION, με περισσότερους από 74.000 εργαζομένους. Ο Όμιλος ONDOAN είναι παρών στις διεθνείς αγορές και αυτή τη στιγμή διαθέτει θυγατρικές στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και το Μεξικό.
Δυνατότητες
Μηχανική Συστημάτων: στους τομείς HVAC, Συμπαραγωγή, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιομηχανική Ψύξη, Συστήματα σωληνώσεων υγρών, Συστήματα πυροπροστασίας, Συστήματα άντλησης, Συστήματα υγρών και αερίων καυσίμων, Συστήματα ατμού, Ηλεκτρισμός, Τηλεπικοινωνίες, Περιβαλλοντική Μηχανική και Συμβουλευτική: Συμβουλευτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Νομική Συμβουλευτική, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Μελέτες Περιβαλλοντικής Ποιότητας, Σχεδιασμός Αστικής Αειφόρου Ανάπτυξης, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Διερεύνηση ποιότητας του εδάφους, Προληπτικές Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου Υπηρεσίες και Συντήρηση: Θέση σε λειτουργία συστήματος, Τεχνική βοήθεια, Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση, Διαχείριση Συντήρησης με Υπολογιστή, Απομακρυσμένη Συντήρηση. Ενεργειακές υπηρεσίες: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μηχανική ενεργειακής απόδοσης, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, ενεργειακός έλεγχος, ενεργειακή πιστοποίηση και διαχείριση ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του μοντέλου ESCO. Ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου: Συμβουλευτική. Θεραπεία κατά της Legionella, συστήματα HVAC καθαρισμού και απολύμανσης.”


ΙΤΑΛΙΑ

Η Ciofs-FP είναι μια ένωση οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης που προωθεί την καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τον συντονισμό πολιτικών και κοινών αναπτυξιακών στρατηγικών.

Το Πανεπιστήμιο Sapienza, το οποίο ιδρύθηκε το 1303, είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ρώμης και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Αποστολή του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης μέσω της έρευνας, της αριστείας, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της διεθνούς συνεργασίας. Το πανεπιστήμιο είναι οργανωμένο σε 11 σχολές, μία Σχολή Προηγμένων Σπουδών, μία μεταπτυχιακή Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής, 58 τμήματα, καθώς και πολυάριθμα κέντρα έρευνας και υπηρεσιών. Το Sapienza προσφέρει επί του παρόντος 300 προγράμματα σπουδών (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά) – μεταξύ των οποίων πάνω από 60 διδάσκονται στα Αγγλικά – 200 Προχωρημένα Επαγγελματικά Μαθήματα, πάνω από 90 διδακτορικά και 80 σχολές εξειδίκευσης. Η επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα στη Sapienza καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, φθάνοντας σε επίπεδα αριστείας σε πολλούς τομείς, όπως η αρχαιολογία, η φυσική και η αστροφυσική, οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, οι νανοτεχνολογίες, η κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, ο σχεδιασμός, η αεροδιαστημική, η κοινωνική και οικονομική επιστήμες.”

“RAS – Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας
Η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υπηρεσιών, των έργων και των δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:
– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (μετανάστευση, δημόσια διοίκηση, επαγγελματικός προσανατολισμός, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση και προώθηση της επιχειρηματικότητας).
– ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΤΟΜΕΑ (ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, προώθηση και υπεράσπιση της απασχόλησης, ισότητα των φύλων στην απασχόληση, την πρόνοια, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω της δια βίου μάθησης, τη συνεργασία, την κοινωνική οικονομία, την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την εργασία και την κοινωνική ένταξη, τη χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την κοινωνική καινοτομία.
– Διαχειριστική Αρχή για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.”
“Έχοντας ιδρυθεί το 1984, η εταιρεία RIELCO είναι οργανωμένη σε τέσσερα τμήματα: Μηχανική Εγκαταστάσεων, Περιβάλλον, Ενέργεια και Κατασκευές.
Όσον αφορά την περιοχή που επηρεάζεται από το έργο, η Διεύθυνση Ενέργειας έχει εδραιώσει τριάντα χρόνια εμπειρίας σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και ειδικά συστήματα για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η RIELCO αναπτύσσει και υλοποιεί έργα ενεργειακής απόδοσης και παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές στον βιομηχανικό και τριτογενή τομέα, δημόσιο και ιδιωτικό, ενω παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας οποιουδήποτε χρήστη με απλό, διαισθητικό και ευέλικτο τρόπο.
Η RIELCO έχει αναπτύξει έργα Ε&Α με τους πιο γνωστούς ιταλικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Οι τεχνολογικές καινοτομίες που εισάγονται στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των κατασκευών συμβάλλουν στην αύξηση των προτύπων ποιότητας και απόδοσης κάθε εργασίας που εκτελείται.”


ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Κόσιτσε είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ασχολείται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας δεσμούς με ιδρύματα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τους και στις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα. Το TUKE καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Σλοβακίας, αλλά και σε ολόκληρη τη Σλοβακία και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς σε πολλές ειδικότητες είναι το μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας σε αυτόν τον τομέα.

Η IZOLA επικεντρώνεται στην ανακαίνιση κατοικιών, τις μονώσεις και την εφαρμογή επίπεδων και οικολογικών στεγών.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μέσω τριών πεδίων: Προβολή, Υλοποίηση και Πώληση της μόνωσης. Σήμερα, η IZOLA αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας στον τομέα της θερμομόνωσης στην αγορά της Σλοβακίας.

Το 2020, σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, δημιουργήσαμε μια πειραματική στέγη με δυνατότητες βιοποικιλότητας στην ταράτσα του κτιρίου της εταιρείας.

“Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών της Σλοβακίας.
Η SKSI είναι ένας οργανισμός που έχει επί του παρόντος περισσότερους από 4.800 ενεργούς εξουσιοδοτημένους πολιτικούς μηχανικούς. Τα συμβούλια του απαρτίζονται από περισσότερα από 1.100 εθελοντικά μέλη, μεταξύ των οποίων μπορεί κανείς να βρει τόσο ατομικές επιχειρήσεις, όσο και νομικά πρόσωπα. Η ιδιότητα μέλους στο SKSI δημιουργείται βάσει νομικής υποχρέωσης. Οι βασικές αρχές με τις οποίες λειτουργεί η SKSI είναι η ποιότητα, η υποστήριξη, η προστασία και η τιμή. Οι προαναφερθέντες πυλώνες αντικατοπτρίζονται στη συνέχεια στην απόδοση των δραστηριοτήτων της σε επιμέρους διαχειριζόμενες περιοχές”
“Οι κύριες δραστηριότητες της SKSI είναι:
εποπτεία της ποιότητας του τεχνικού επιπέδου στον τομέα της μελέτης, διαχείρισης και υλοποίησης κατασκευών
υποστήριξη των δικαωμάτων των μηχανικών και των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών συμφερόντων και η προστασία της κοινωνικής τους τιμής
προστασία των δημοσίων συμφερόντων στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού, της κατασκευής, καθώς και των έννομων συμφερόντων των επιχειρήσεων”
“Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Δευτεροβάθμια βιομηχανική σχολή κατασκευών και γεωδαισίας).
Η σχολή προετοιμάζει αποφοίτους για την εκτέλεση τεχνικοοικονομικών λειτουργιών στον τομέα των κατασκευών – πολιτικού μηχανικού, αρχιτεκτονικής και εσωτερικής διακόσμησης, χωροταξίας, γεωδαισίας, χαρτογραφίας και κτηματογράφησης. Ο συνδυασμός γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθιστά δυνατή την προετοιμασία μιας καθολικά αναπτυγμένης και προσαρμοστικής προσωπικότητας ικανής να εφαρμοστεί σε μια δυναμικά μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να σκέφτονται λογικά, να εργάζονται ανεξάρτητα, να εκπαιδεύονται συνεχώς και να ηγούνται ομάδων εργασίας σε εταιρείες. Επιπλέον, αποκτούν τέτοιες δεξιότητες και γνώσεις, ευέλικτες ικανότητες, προκειμένου να ενταχθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά εργασίας της Σλοβακίας, αλλά και της ΕΕ. Οι απόφοιτοι προετοιμάζονται επίσης για πανεπιστημιακές σπουδές, ιδιαίτερα σε τεχνικές ειδικότητες.”

Η ASTRA είναι μια μη κυβερνητική, μη πολιτική και εθελοντική ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Η ASTRA παρέχει δια βίου μάθηση, υποστηρίζει ερευνητικές και αναπτυξιακές ικανότητες, χτίζει σχέσεις μεταξύ μη κερδοσκοπικού, ακαδημαϊκού και εμπορικού τομέα και της δημόσιας διοίκησης. Η ASTRA είναι γνωστός συνεργάτης και προμηθευτής σε έργα και δραστηριότητες που στοχεύουν κυρίως σε: δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθηση της κοινωνικής ένταξης, προετοιμασία περιφερειών και πόλεων για ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και στη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ανθρώπων από και προς τη Σλοβακία.


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

“Το Πολυτεχνείο του Porto είναι ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Πορτογαλία (4ο σε διάσταση και 3ο σε υποψηφίους), με περισσότερους από 21000 φοιτητές, 56 προπτυχιακούς τίτλους σπουδών, 62 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 24 ερευνητικά κέντρα. Απλώνεται σε τρεις πανεπιστημιουπόλεις, φιλοξενώντας οκτώ σχολές. Το πανεπιστήμιο έχει μια συλλογική και συνεκτική ταυτότητα προσηλωμένη στον πλουραλισμό της προσφερόμενης εκπαιδευτικής, με στόχο την εκπαίδευση ανεξάρτητων πολιτών.
Η αποστολή του Πολυτεχνείου του Πόρτο είναι η δημιουργία και η προώθηση της γνώσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθώς και η παροχή προς τους μαθητές τις τεχνικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες που δημιουργούν τεχνογνωσίες και δράσεις, ώστε να γίνουν ο παράγοντας μεταμόρφωσης εσωτερικά και εξωτερικά, συμβάλλοντας στην χρηστή ανάπτυξη της κοινωνίας.
Το Πολυτεχνείο ακολουθεί σήμερα ένα μοντέλο αποκεντρωμένης διακυβέρνησης σύμφωνα με την αυτονομία των Σχολών.”

Η Omegaflow προσφέρει μηχανολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η Omegaflow έχει εμπειρία σε έργα HVAC, σε έργα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Η INOVA+ είναι ένας πορτογαλικός πάροχος υπηρεσιών καινοτομίας που ειδικεύεται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η αποστολή της είναι η παροχής προς τους πελάτες της, της γνώσης της ικανότητας διαχείρισης, τις συνεργασίες, καθώς και την τεχνική και οικονομική υποστήριξη που απαιτούνται για τη διασφάλιση επιτυχημένων έργων καινοτομίας. Με 25ετή εμπειρία, η INOVA+ απασχολεί περισσότερους από 85 συμβούλους με έδρα σε διαφορετικές τοποθεσίες, συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, σχολείων και άλλων παρόχων εκπαίδευσης, καθώς και ερευνητικά Κέντρα, Δήμους και Δημόσιες Αρχές κ.λπ.

“Η Energaia (Ενεργειακό Γραφείο για τη Νότια Μητροπολιτική Περιοχή του Πόρτο) είναι το κέντρο αρμοδιότητας και γνώσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και την Ενεργειακή Μετάβαση, υπεύθυνο για τη σύλληψη, εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα, στην περιοχή παρέμβασής του. Επεκτείνει αυτές τις ικανότητες με οριζόντιο και ολοκληρωμένο τρόπο, σε τομείς γνώσεων που σχετίζονται με τους τομείς της βασικής του δραστηριότητας.
Μέσω ενός άρτια καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού και με περισσότερα από 20 χρόνια αδιάκοπης δραστηριότητας, η Energaia είναι σήμερα ένας από τους παλαιότερους ενεργειακούς οργανισμούς στην Πορτογαλία και την Ευρώπη και αναγνωρίζεται ως ένα παράδειγμα προς μίμηση.”
SECOVE Bulb

Συνδεθείτε με το δίκτυο

Μην χάνετε τις τελευταίες εξελίξεις! Εγγραφείτε στο Newsletter του SECOVE.

Το έργο SECOVE – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας για την Αειφόρο Ενέργεια (Αριθμός Έργου 101056201) έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών ιστότοπος αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των δημιουργών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.