Výsledky projektu

Výsledky projektu sú veľmi rôznorodé, pretože ich cieľom je vytvoriť úplne nový model spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy, zástupcami priemyslu, výskumnými organizáciami a zainteresovanými stranami vo všeobecnosti. CoVE po vytvorení národných aj nadnárodných sietí ponúknu živší ekosystém zložený zo vzdelávacích inštitúcií, spoločností, verejných zainteresovaných strán a ďalších relevantných organizácií.


Projekt výrazne zníži rozdiel medzi potrebami trhu práce a ponukou odborného vzdelávania prostredníctvom zvýšenej úrovne inovácií a kvality z hľadiska spolupráce, tvorby kurzov a poskytovania vzdelávacieho obsahu.

Zároveň sa v rámci CoVE bude presadzovať prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave zameraný na rovnosť, ako napríklad v oblasti udržateľnej energie, v ktorej je veľmi nízka účasť žien všetkých vekových kategórií a úrovní vzdelania.

Nová paradigma, ktorú presadzuje SECOVE, komplexne zmení doteraz zavedené protokoly o práci a spolupráci v prospech kvalitnej, inovatívnej a celkovo zmysluplnej ponuky odborného vzdelávania a prípravy v odvetví obnoviteľných zdrojov energie.


PROPAGAČNÝ MATERIÁL


LETÁK

Leták SECOVE vám poskytne prehľadnejší prehľad o cieľoch projektu.

Prečítajte si stručne o oblastiach a výsledkoch našej spolupráce:

INFORMAČNÝ BULLETIN

Bulletiny SECOVE vám poskytnú prehľad o súčasných a budúcich aktivitách partnerov projektu.

Prečítajte si, čo doteraz konzorcium projektu vyvinulo:

Informačný bulletin 1                    Informačný bulletin 2                    Informačný bulletin 3 


Zriadenie, riadenie a financovanie platformy SECOVE


D2.1 – Plán na vytvorenie platformy SECOVE

Očakávané vydanie: September 2023

D2.3 – Webový portál SECOVE

Očakávaný výstup: September 2024

Zvýšenie relevantnosti odborného vzdelávania a prípravy a riešenie jeho udržateľného rozvoja


D3.1 – (English) Trendy technologických zmien a ich vplyv na kvalifikácie

 

D3.2 – (English) Odporúčania na zosúladenie kurzov odborného vzdelávania a prípravy so stratégiami inteligentnej špecializácie (RIS3)

 

D3.3 – Moduly založené na výzvach pre podnikateľské myslenie a zručnosti

Očakávané vydanie: september 2024

 

D3.5 – Spoločné jednotky o udržateľnej energii s využitím VR

Očakávané vydanie: september 2024

Podpora synergií medzi odborným vzdelávaním a prípravou, trhom práce a regionálnymi potrebami


D4.1 – Partnerstvá medzi podnikmi a vzdelávaním pre učenie sa prácou

Očakávané vydanie: jún 2026

Inkluzívny charakter SECOVE a podpora žien v technických profesiách


D5.1 – Stredisko SECOVE pre sledovanie inkluzívnosti/atraktívnosti postupov odborného vzdelávania a prípravy

Očakávané vydanie: september 2024

D5.2 – Informačná kampaň

Očakávané vydanie: jún 2025

D5.3 – Usmernenia a odporúčania SECOVE pre inkluzívne a atraktívne odborné vzdelávanie a prípravu

Očakávané vydanie: jún 2025

 Podpora a udržiavanie kvality a inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave


D6.2 – Inovačné centrá

Očakávané vydanie: jún 2026

 

D6.3 – Prevádzkový manuál pre inovačné centrá

Očakávané vydanie: jún 2026

 

D6.4 – Súťaž na projekty aplikovaného výskumu

Očakávané vydanie: jún 2026

D6.5 – Príbehy o úspechu a politické odporúčania

Očakávané vydanie: jún 2026

SECOVE Bulb

Pripojte sa k sieti.

Nenechajte si ujsť naše najnovšie správy! Prihláste sa na odber SECOVE informačných bulletinov.

SECOVE – Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu (Projekt č. 101056201) boli spolufinancované z programu Erasmus+ Európskej únie. Táto webová stránka odráža iba názory autora. Európska komisia nezodpovedá za žiadne použitie informácií v nich uvedených.