Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο SECOVE | No.1

The 1st Newsletter for project SECOVE is out!

Learn more about what SECOVE partners did in the first months of the project.

You can view and download the Greek version here.

Subscribe to our Newsletter and you will be kept updated with fresh SECOVE news!

The first consortium-level meeting (19th September)

The first official meeting for all partners of SECOVE took place online, on September 19th 2022. 

Following the summer break that involved, to a larger or smaller extent, all partners, the project coordinator, University of West Attica, invited all twenty-two partners to the official kick-off meeting of SECOVE.

The activities during the first few months of SECOVE

Work Package leaders took the initiative to kick off the activities over the first summer months of SECOVE implementation.

WP1, WP2 and WP8 under the magnifying lens.

The project begins (June 2022)

Ready to meet. 

After months of preparation following up the successful approval of the project, SECOVE partners started getting to know each other. At first with just a few messages, emails – most importantly, signatures – and then they were ready to join the very first online meeting.


SECOVE Bulb

Συνδεθείτε με το Δίκτυο

Μην χάσετε τα τελευταία μας νέα! Εγγραφείτε στο newsletter του SECOVE.

Το έργο SECOVE – Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας για την Αειφόρο Ενέργεια (Αριθμός Έργου 101056201) έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών ιστότοπος αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των δημιουργών του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.